čtvrtek 12. dubna 2018

Ukliďme Česko – ukliďme Rosice

Ve středu 11. dubna jsme se místo mapového tréninku pustili do úklidu prostoru částečně pokrytého naší mapou pro orientační běh – od brodu přes Bobravu k odbočce modré turistické značky do Chroustovského údolí a dál údolím až ke včelínu. Úklid proběhl v rámci kampaně „Ukliďme Česko“, kterou v Rosicích koordinuje Zdravé město Rosice. Ruce k dílu přiložilo pět dospělých a osm dětí z našeho klubu nebo kroužku OB při SVČ Rosice a dva mladší sourozenci.

Z lesa, mezí podél silnice a břehů potoka jsme vedle čtyř pneumatik, plastových dílů z automobilu a několika rolí linolea sesbírali asi 20 pytlů drobnějších odpadků, pohozených těmi, kdo si našeho životního prostředí neváží. Po asi dvou hodinách sbírání jsme se při zpáteční cestě do Rosic s dětmi zastavili na točenou zmrzlinu.