čtvrtek 1. června 2017

World Orienteering Day v Rosicích


Foto: Iveta Matoušková

Světový den orientačních sportů pro Základní školu v Rosicích, připravovaný na 24. květen, musel být kvůli komplikacím se suplováním o týden posunut.

Orientační běh si přišli do zámeckého parku vyzkoušet v rámci tělocviku třeťáci a šesťáci. Na výřezu z původní sprintové mapy Rosice (2014) s domapovanou francouzskou zahradou byl připraven scorelauf tvořený patnácti kontrolami pro třeťáky a devatenácti pro šesťáky.

V úvodu byly děti seznámeny s použitou mapou, byly jim vysvětleny nejdůležitější mapové značky a princip závodu. Poté vybíhaly v půlminutových intervalech, start byl u sochy TGM před zámeckým parkem, cíl u vstupu do francouzské zahrady ze zámku.

Závodu se zúčastnilo 21 třeťáků a 18 šesťáků.